Članstvo

Prava i obveze članova društva regulirane su statutom:

Statut Društva

Učlanjenje

Osobe koje se prvi put učlanjuju dužne su ispuniti pristupnicu i poslati je na adresu DMF-a ili je osobno uručiti upravi društva.
Pristupnica za buduće članove

Uplata članarine za DMF Rijeka

Redovita godišnja članarina DMF-a iznosi 50 kn, umirovljenici uplaćuju 25 kn, a studenti su oslobođeni plaćanja članarine.

Uplata članarine može se izvršiti na sljedeće načine:
1) gotovinskom uplatom kod blagajnika
2) gotovinskom uplatom na šalterima banaka/pošta
3) prijenosom novca pomoću bankarskih internet servisa
Podaci za platni nalog:
Primatelj: Društvo matematičara i fizičara
Radmile Matejčić 2, Rijeka
Broj računa primatelja:HR3323400091117016812
Opis plaćanja: Čl. 2022, Prezime Ime
Model: 99 ili ostavite prazno
Poziv na broj odobrenja: ostavlja se prazno

Molimo Vas da u slučaju načina uplate (2) kontaktirate blagajnika (blagajna@dmf.hr) jer bilo slučajeva kada je evidentirana uplata članarine, a da se nije znalo tko je uplatio.