Kontakt

Predsjednik Društva

dr. sc. Marin Karuza
e-mail: uprava@dmf.hr

Tajnica Društva

dr. sc. Sanda Bujačić
e-mail: tajnik@dmf.hr

Blagajnica Društva

dr. sc. Tamara Hunjak
e-mail: blagajnik@dmf.hr

Adresa

Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Hrvatska