Kontakt

Predsjednica Društva

Vedrana Mikulić Crnković
e-mail: uprava@dmf.hr

Tajnik Društva

Robert Peter
e-mail: tajnik@dmf.hr

Blagajnica Društva

Doris Dumičić Danilović
e-mail: blagajna@dmf.hr

Adresa

Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Hrvatska