Kontakt

Predsjednik Društva

Bojan Crnković
e-mail: uprava@dmf.hr

Tajnik Društva

Marija Maksimović
e-mail: tajnik@dmf.hr

Blagajnica Društva

Sara Ban
e-mail: blagajna@dmf.hr

Adresa

Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Hrvatska