Kontakt

Predsjednik Društva

Zoran Kaliman
e-mail: uprava@dmf.hr

Tajnik Društva

Ana Grbac
e-mail: tajnik@dmf.hr

Blagajnica Društva

Daria Jardas Babić
e-mail: blagajna@dmf.hr

Adresa

Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Hrvatska