Mjesečni arhivi: ožujak 2024.

Predavanje prof. dr. sc. Vladisa Vujnovića

Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci poziva sve zainteresirane na predavanje  prof. dr. sc. Vladisa Vujnovića, poznatog hrvatskog astrofizičara. 

Mjesto: zgrada Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Predavaona O-029
Vrijeme: srijeda, 27. ožujka u 12 sati
Naslov: 2400 GODINA KOZMOLOGIJE
O predavaču: Vladis Vujnović poznati je hrvatski astrofizičar i popularizator znanosti. Na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku predavao je predmete Osnove fizike, Uvod u astronomiju, Astronomija i astrofizika, Atomska fizika, Spektroskopija ioniziranih plinova, Aeronomija, Planetologija te na poslijediplomskom studiju Atomsku fiziku i Optiku – spektroradiometriju.
Odgojio je niz suradnika, vodio više od 50 diplomskih radova, desetak magistarskih te nekoliko doktorskih radova. Organizirao je znanstvene konferencije i vodio je niz domaćih i međunarodnih projekata.
Uz bogatu znanstvenu karijeru, širokoj javnosti u Hrvatskoj poznat je i po tome što je autor mnogih knjiga na području astronomije, od kojih su posebno ističu udžbenici iz astronomije za osnovnu i srednju školu.
Iako u izuzetno visokoj životnoj dobi, profesor Vujnović i dalje je aktivan te će na svom predavanju na Fakultetu za fiziku u Rijeci predstaviti svoju novu knjigu – “Sa svemirom na ti”!
PREGLED PREDAVANJA:
 • Pregled metoda kojima su otkrivane veličina i građa svemira.
 • Antički majucni svemir sa Zemljom u središtu i velike pogreške u mjerenju položaja razmaka zvijezda.
 • Mjerenje Sunčeve udaljenosti koju su oportuni astronomi, uključujući Kopernika, prepisivali 1900 godina.
 • Divna Braheova otkrića koja su usprkos njegovom stavu o Zemlji u središtu svemira potvrdila Sunčevo mjesto.
 • Kepler – uspostava heliocentričnog sustava.
 • Huygensovo mjerenje udaljenosti zvijezda.
 • Je li Newton zastupao čestičnu teoriju svjetlosti?
 • Herschelova građa Mliječnoga puta i ljudi na Suncu.
 • Otkriće Cecilije Payne da se svemir sastoji pretežno od vodika i helija.
 • Borba za svemir galaktika i Lemaîtreovo otkriće ekspanzije svemira.
 • Usporedba obilnosti elemenata s teorijom Velikog praska.
 • Hrvati u svjetskom vrhu istraživanja.

Najava za predavanje Društva matematičara i fizičara Rijeke

Datum i vrijeme: četvrtak, 21.3., s početkom u 16:30 sati.

Mjesto: Zgrada sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, ulica Radmile Matejčić 2, prostorija 027

Predavač: doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško

Naslov predavanja: Model toka i termalne eksplozije kompresibilnog mikropolarnog realnog reaktivnog fluida

Sažetak predavanja: U ovom predavanju bit će predstavljena tema doktorske disertacije Angele Bašić-Šiško pod nazivom Jednodimenzionalni model toka realnog mikropolarnog plina s primjenom na termalnu eksploziju reaktivnog fluida. Radi se o istraživačkom radu iz matematičke teorije mehanike fluida. Ideja je pokušati približiti temu i problematiku slušateljima bez većeg predznanja na način da se spomenuti model postupno gradi od najjednostavnijeg mogućeg prema punom modelu velike kompleksnosti.

Više o predavaču: Angela Bašić-Šiško docentica je na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Početkom 2022. stekla je titulu doktorice znanosti iz znanstvenog polja prirodne znanosti, znanstveno polje matematika. Njen znanstveni interes usmjeren je na područje primijenjene matematike i matematičkog modeliranja, a bavi se i stručnim radom iz područja e-učenja.