Sponzori

Bez financijske potpore sponzora mnoge aktivnosti Društva ne bi bilo moguće održavati.  U zadnjih 20 godina Primorsko-goranska županija je pružala financijsku potporu svim aktivnostima Društva.

Grb-PGZ