O nama

Društvo matematičara i fizičara je strukovna udruga u Republici Hrvatskoj čiji je cilj unapređivanje i promicanje matematičke i fizičke znanosti, nastave matematike i fizike na svim razinama, poticanje suradnje matematičara i fizičara kao i primjene u drugim srodnim disciplinama. Također, unapređivanje društvenog položaja znanstvenika i znanosti u cjelini.

Prava i obveze članova društva regulirane su statutom:

Statut (rujan, 2015.)

Opći podaci

Naziv: Društvo matematičara i fizičara
Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

RNO:0013714
Matični broj:03384055
Registarski broj: 08000194
OIB: 79738252577
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Žiro račun:HR3323400091117016812

Logo

Povijest

28.11.1883. u hotelu Deak održana je osnivačka skupština Kluba za prirodne znanosti u Rijeci. Tijekom dvadestgodišnjeg rada održano je 221 predavanje, ne samo iz prirodnih već i iz društvenih znanosti, umjetnosti, medicine i tehnike. Po svom djelovanju i interesima Društvo matematičara i fizičara se može smatrati pravim nasljednikom tog Kluba.

Društvo matematičara i fizičara osnovano je u Rijeci 1951. godine kao podružnica Društva matematičara i fizičara Hrvatske koje je postojalo od 1949-1990. Danas se Društvo matematičara i fizičara, kao vrlo aktivna udruga, nalazi na Popisu hrvatskih znanstvenih i strukovnih udruga u Republici Hrvatskoj (Društvo matematičara i fizičara zavedeno je pod registarski broj 08000194 u Registru udruga od 6. veljače 1998. godine). Akademske godine 1964/5. u Rijeci je otvoren četverogodišnji studij matematike i fizike.

Od samog početka postojanja, Društvo matematičara i fizičara doprinosilo je razvoju nastave matematike i fizike, radilo na popularizaciji tih dvaju znanosti, i svih njima srodnih disciplina, a danas, osim toga, u sveučilišnom centru kakav je Rijeka, aktivno sudjeluje i u oblikovanju znanstvenika iz područja matematike i fizike. 2001. godine Društvo je dobilo Zlatnu plaketu “Grb Grada Rijeke” za kontinuirano djelovanje u oblikovanju nastavnika i znanstvenika iz područja matematike i fizike.

DMF danas broji oko 90-ak članova od kojih je većina zaposlena na institucijama Sveučilišta u Rijeci i u osnovnim i srednjim školama. Svakog drugog četvrtka održava kolokvije na adresi Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka u prostorijama Odjela za matematiku ili Odjela za fiziku, s početkom u 18:30 sati, a pored toga organizira i natjecanja iz matematike i fizike za studente učenike osnovnih i srednjih škola i sudjeluje u organizaciji mnogih događanja koji se tiču edukacije i popularizacije prirodoslovnih znanosti.

http://www.matematika.hr/files/9513/7356/4353/povijest_HMD.pdf

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=507300

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80088

Aktivnosti društva

 1. Almanah 2014.-2015.
 2. Almanah 2012.-2013.
 • redovito održavanje znanstvenih kolokvija
 • organiziranje natjecanja iz matematike i fizike za studente i učenike osnovnih i srednjih škola
 • izdavanje Almanaha Društva
 • suorganizator riječkog dijela Festivala znanosti
 • sudjelovanje u Laboratoriju slave koju organizira British Council
 • sudjelovanje u organizaciji Petog hrvatskog matematičkog kongresa 2012. godine
 • sudjelovanje u organizaciji Riječke škole fizike 2012., 2013., 2014., 2016. godine
 • sudjelovanje u organizaciji Večeri matematike 2013., 2014., 2015. godine
 • organiziranje nekoliko tribina i radionica.

Društvo sudjeluje u organizaciji riječkog dijela Festivala znanosti Hrvatske od pokretanja istog, a glavne su organizatorice ove manifestacije vrlo aktivne članice našega Društva.

Uprave Društva matematičara i fizičara

 • 2016.-2017. predsjednik: Marin Karuza, tajnik: Sanda Bujačić, blagajnik: Tamara Hunjak
 • 2014.-2015. predsjednik: Bojan Crnković, tajnik: Tomislav Jurkić, blagajnik: Ivana Slamić
 • 2012.-2013. predsjednik: Ivana Jelovica, tajnik: Andrea Švob, blagajnik: Tomislav Terzić
 • 2010.-2011. predsjednik: Neven Grbac, tajnik: Ana Božanić, blagajnik: Nenad Trinajstić
 • 2008.-2009. predsjednik: Gordana Žauhar, tajnik: Vedrana Mikulić, blagajnik: Tatjana Pranjić Petrović