Arhiva kategorije: Predavanje

Predavanja su redovite aktivnosti društva. Tradicionalno se održavaju jednog četvrtka u mjesecu.

Najava predavanja: Ekspedicija na potpunu pomrčinu Sunca, Teksas 2024.

Datum i vrijeme: četvrtak, 9. svibnja, s početkom u 18 sati.

Mjesto: Zgrada sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, ulica Radmile Matejčić 2, prostorija 027

Predavač: Lovro Pavletić, mag. phys

Naslov predavanja: Ekspedicija na potpunu pomrčinu Sunca, Teksas 2024.

Sažetak predavanja: 

Ove godine 8. travnja s američkog kontinenta bila je vidljiva dugo očekivana velika potpuna pomrčina Sunca. Članovi Akademskog astronomskog društva – Rijeka i Centra za astronomske studije Antares Trst zajedničkim snagama svjedočili su ovoj rijetkoj pojavi kojoj i mnogobrojni astronomi najčešće svjedoče samo jednom u životu. Na ovom predavanju prikazat će se kako i koliko često dolazi do potpune pomrčine Sunca, objasniti fizikalne pojave koje nastaju prilikom pomrčine, predstaviti snimke i podijeliti iskustva s nedavno završene ekspedicije u Teksasu te najaviti nadolazeće ekspedicije.

 

Najava predavanja: DMF na Festivalu znanosti

Pozivamo sve članove DMFa i sve zainteresirane na predavanja u zajedničkoj organizaciji DMFa i Festivala znanosti u Rijeci:
Datum: petak, 26.4.
Mjesto: Gradska vijećnica Rijeke, Korzo 16
Prvo predavanje: Andrea Švob
Vrijeme: 12:00
Naslov: Matematika i umjetna inteligencija
Drugo predavanje: Virna Kisiček
Vrijeme: 13:00
Naslov: Magnetoelektrici – temelj visokotehnoloških inovacija
Treći termin je od 14 do 15 sati, u kojem će učenici sudionici natjecanja DMFa ,,Matematika i fizika u biljnom i životinjskom svijetu” predstaviti svoje nagrađene radove.
Veselimo se vašem dolasku.

Predavanje prof. dr. sc. Vladisa Vujnovića

Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci poziva sve zainteresirane na predavanje  prof. dr. sc. Vladisa Vujnovića, poznatog hrvatskog astrofizičara. 

Mjesto: zgrada Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Predavaona O-029
Vrijeme: srijeda, 27. ožujka u 12 sati
Naslov: 2400 GODINA KOZMOLOGIJE
O predavaču: Vladis Vujnović poznati je hrvatski astrofizičar i popularizator znanosti. Na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku predavao je predmete Osnove fizike, Uvod u astronomiju, Astronomija i astrofizika, Atomska fizika, Spektroskopija ioniziranih plinova, Aeronomija, Planetologija te na poslijediplomskom studiju Atomsku fiziku i Optiku – spektroradiometriju.
Odgojio je niz suradnika, vodio više od 50 diplomskih radova, desetak magistarskih te nekoliko doktorskih radova. Organizirao je znanstvene konferencije i vodio je niz domaćih i međunarodnih projekata.
Uz bogatu znanstvenu karijeru, širokoj javnosti u Hrvatskoj poznat je i po tome što je autor mnogih knjiga na području astronomije, od kojih su posebno ističu udžbenici iz astronomije za osnovnu i srednju školu.
Iako u izuzetno visokoj životnoj dobi, profesor Vujnović i dalje je aktivan te će na svom predavanju na Fakultetu za fiziku u Rijeci predstaviti svoju novu knjigu – “Sa svemirom na ti”!
PREGLED PREDAVANJA:
 • Pregled metoda kojima su otkrivane veličina i građa svemira.
 • Antički majucni svemir sa Zemljom u središtu i velike pogreške u mjerenju položaja razmaka zvijezda.
 • Mjerenje Sunčeve udaljenosti koju su oportuni astronomi, uključujući Kopernika, prepisivali 1900 godina.
 • Divna Braheova otkrića koja su usprkos njegovom stavu o Zemlji u središtu svemira potvrdila Sunčevo mjesto.
 • Kepler – uspostava heliocentričnog sustava.
 • Huygensovo mjerenje udaljenosti zvijezda.
 • Je li Newton zastupao čestičnu teoriju svjetlosti?
 • Herschelova građa Mliječnoga puta i ljudi na Suncu.
 • Otkriće Cecilije Payne da se svemir sastoji pretežno od vodika i helija.
 • Borba za svemir galaktika i Lemaîtreovo otkriće ekspanzije svemira.
 • Usporedba obilnosti elemenata s teorijom Velikog praska.
 • Hrvati u svjetskom vrhu istraživanja.

Najava za predavanje Društva matematičara i fizičara Rijeke

Datum i vrijeme: četvrtak, 21.3., s početkom u 16:30 sati.

Mjesto: Zgrada sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, ulica Radmile Matejčić 2, prostorija 027

Predavač: doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško

Naslov predavanja: Model toka i termalne eksplozije kompresibilnog mikropolarnog realnog reaktivnog fluida

Sažetak predavanja: U ovom predavanju bit će predstavljena tema doktorske disertacije Angele Bašić-Šiško pod nazivom Jednodimenzionalni model toka realnog mikropolarnog plina s primjenom na termalnu eksploziju reaktivnog fluida. Radi se o istraživačkom radu iz matematičke teorije mehanike fluida. Ideja je pokušati približiti temu i problematiku slušateljima bez većeg predznanja na način da se spomenuti model postupno gradi od najjednostavnijeg mogućeg prema punom modelu velike kompleksnosti.

Više o predavaču: Angela Bašić-Šiško docentica je na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Početkom 2022. stekla je titulu doktorice znanosti iz znanstvenog polja prirodne znanosti, znanstveno polje matematika. Njen znanstveni interes usmjeren je na područje primijenjene matematike i matematičkog modeliranja, a bavi se i stručnim radom iz područja e-učenja.

Nova Uprava DMF-a

U četvrtak 22.2.2024. godine održana je Izborna skupština Društva matematičara i fizičara na kojoj je izabrana nova Uprava DMF-a u sastavu: Vera Tonić, Matteo Mravić i Lovro Pavletić. Čestitamo i želimo im puno uspjeha u radu!

Izborna skupština

Pozivamo Vas na IZBORNU SKUPŠTINU Društva matematičara i fizičara koja će se održati u četvrtak, 15.06.2023. godine u 16:00, u zgradi Sveučilišnih odjela na Kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-027.

Prije izborne skupštine Bruno Pavlić će održati predavanje na temu Kvantni logički sklopovi. U nastavku je sažetak predavanja.

Sažetak

Rad Kvantni logički sklopovi nadahnut je člankom Quantum technology: the second
quantum revolution. Iznosi se rezultat John S. Bella kojim se odbacuje teorija skrivenih varijabli
u kvantnoj mehanici i time se opovrgava teza Alberta Einsteina o spooky-action at the distance pri spregnutim česticama. Uvodi se pojam qubita te reprezentacije istog na Blochovoj sferi. Definirana su najpoznatija kvantna logička vrata i njihovo djelovanje te se izdvaja Cliffordova grupa unitarnih transformacija, odnosno efikasnost korištenja kvantnih logičkih sklopova sastavljenih od vrata van Cliffordove grupe. Osvrnut ćemo se na nemogućnost kloniranja nepoznatog kvantnog stanja, ali mogućnost teleportacija istog. Izvodi se Deutschov algoritam te se pomoću kvantnog Fourierovog transformata provodi Shorov algoritam za faktorizaciju broja N = 21. Za kraj, dan je osvrt na trenutni položaj kvantnih računala u odnosu na klasična te se objašnjava BB84 protokol.

Predavanja unutar programa Festivala znanosti Rijeka 2023.

Pozivamo Vas na dva predavanja koja će se u sklopu Festivala znanosti Rijeka 2023. održati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke u petak 28. travnja.

Treba mi matematičar! Selim se (12:00 – 13:00)

Matematičar Leo Moser 1966. godine formulira praktični problem kojeg naziva Problem pomicanja kauča s ciljem određivanja 2D oblika maksimalne površine kojeg možemo pomicati duž L-hodnika jedinične širine. Ovaj naizgled jednostavan problem postao je vrlo intrigantan jer je do danas ostao neriješen. Aktualni prijedlog rješenja problema odredio je Joseph L. Gerver  1992. godine.

Predavanje „Treba mi matematičar! Selim se“ precizno formulira problem pomicanja kauča, daje pregled rezultata koji su vodili do aktualnog prijedloga rješenja te ističe brojne matematičke koncepte, metode i alate koji se koriste prilikom razmatranja ovog zanimljivog problema.

Predavač: Sanda Bujačić Babić

Sanda Bujačić Babić diplomirala je matematiku i informatiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2008. godine. Obranom doktorske disertacije naslova Diofantski problemi sa sumama djelitelja pod mentorstvom akademika Andreja Dujelle doktorirala je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. je zaposlena na Odjelu za matematiku, Sveučilište u Rijeci (danas Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci) kao asistentica te je na istoj instituciji 2019. godine izabrana u zvanje docentice. Područje njenog znanstvenog interesa i istraživanja je teorija brojeva. Autorica je 8 znanstvenih radova koji su prezentirani na brojnim međunarodnim konferencijama. Suradnica je na projektima Hrvatske zaklade za znanost, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Rijeci. Aktivna je u popularizaciji znanosti kroz održavanje radionica i predavanja u okviru brojnih manifestacija kao što su Otvoreni dan sveučilišnih odjela, Rijeka tehnologije, Festival znanosti. Predsjednica je Alumni kluba Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

O meteorologiji i klimatologiji saharske prašine na Jadranu (13:00 – 14:00)

Mineralna prašina, kao jedan od najrasprostranjenijih tipova aerosola iznimno je važan čimbenik u procjenama klimatskih promjena. Ona utječe na atmosfersko zračenje, formiranje oblaka, a pri taloženju donosi mikronutrijente kako kopnenim tako i oceanskim ekosustavima. Saharska pustinja jedan je od glavnih globalnih izvora prašine koja putem atmosferskog transporta ima utjecaj na Sredozemlje, uključujući i Jadran. Taloženje mineralne prašine u atmosferi igra važnu ulogu u opskrbi mora hranjivim tvarima. Mjerenja vezana za procese emisije, transporta i depozicije prašine su vrlo rijetka s obzirom na velika područja pustinja i oceana. Satelitska mjerenja su prema tome najzastupljeniji izvor informacija, međutim često su nedostupna radi naoblake ili visokog sadržaja vodene pare u atmosferi. Iz tog razloga, simulacije numeričkim modelima su izuzetno koristan alat u razumijevanju procesa vezanih u mineralni aerosol. Radi stvaranja klimatskih baza podataka rezultati numeričkih modela dodatno se korigiraju s dostupnim mjerenjima. Tako dobivene baze nazivaju se renalize, od kojih je jedna korištena upravo i za prvu klimatološku analizu depozicije pustinjske prašine u Jadransko more što je upravo i jedna od glavnih tema ovog izlaganja. Uz to ćemo se dotaknuti i fenomena odziva morskog biološkog sustava na depoziciju prašine, a biti će predstavljena i zanimljiva analiza ekstremnog donosa prašine iz područja isušenog Aralskog mora koji se dogodio tijekom karantene 2020. godine.

Predavač:  Boris Mifka

Boris Mifka riječki je meteorolog. Titulu diplomiranog inženjera fizike stekao je 2011. godine na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu s temom “Vremenska analiza katastrofalnog šumskog požara na otoku Braču od 14. do 17. srpnja 2011.” u kojem je ustanovljena veza niske mlazne struje i ekstremno brzog širenja požara. Od 2013. radi na Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo gdje se počeo baviti tematikom kvalitete zraka. Kao stipendist NSF-a 2017. godine boravi na usavršavanju na institutu National Center for Atmospheric Research u Coloradu (SAD). Sudjeluje na brojnim međunarodnim projektima i radionicama modeliranja atmosfere. Trenutno radi kao asistent Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Pohađa Poslijediplomski doktorski studij fizike – smjer geofizika na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, radeći pritom na tezi vezanoj za transport pustinjske prašine nad područje Jadrana.

Više informacija o drugim događanjima na ovogodišnjem Festivalu znanosti možete naći na linku https://festivalznanosti.uniri.hr/2023/letak-festivala-znanosti/ .

Predavanje Filipa Reščića

Pozivamo Vas na predavanje Bariogeneza koje će održati Filip Reščić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje će se održati 6.10.2022. u učionici O-029 s početkom u 16:00 ( Zgrada Sveučilišnih Odjela, Radmile Matejčić 2). U nastavku je sažetak predavanja.

 

Sažetak

Većina postojećih teorija ranog Svemira uzima u obzir postignutu termičku ravnotežu u vrlo ranoj fazi, odmah nakon kratkog perioda eksponencijalnog širenja Svemira – kozmološke inflacije. Takvi mehanizmi su konzistentni sa simetrijom između materije i antimaterije. S druge strane, vidljivi dio Svemira se sastoji isključivo od materije, dok je antimaterija prisutna tek u tragovima. Teorije bariogeneze pokušavaju dati dinamičko objašnjenje te antisimetrije.

U ovom predavanju odradit ćemo kratki uvod Standardnog Modela, glavne teze o postojanju barionske asimetrije te koje bi uvjete svaka teorija kojom dinamički želimo objasniti nastanak takve asimetrije morala zadovoljit. Nakon toga pitamo se zadovoljava li Standardni Model te uvjete te za kraj prikazujemo jedan jednostavni model leptogeneze.

Predavanja unutar programa Festivala znanosti Rijeka

Pozivamo Vas na dva predavanja koja će se u sklopu Festivala znanosti Rijeka 2022. održati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke u petak 6. svibnja.

Cavalijerijev princip (11:00 – 12:00)

Jeste li se ikada pitali kako izgleda jedan dan u životu matematičara? Jeste li ikada pokušali napraviti malo drugačiji pješčani sat? U ovom ćemo predavanju opisati Cavalijerijev princip i jednu njegovu primjenu – izradu pješčanog sata nestandardnog oblika.

Predavač: Ivona Traunkar

Ivona Traunkar je viša asistentica na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Područje je njezina znanstvenog istraživanja diskretna matematika. Autorica je jednoga znanstvenog članka, izlagala je na dva međunarodna znanstvena skupa. Nadalje, autorica je brojnih predavanja i radionica s ciljem popularizacije znanosti te je sudjelovala u osmišljavanju i izvedbi većeg broja popularizacijskih projekata na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Žila kucavica zabavnih parkova (12:00 – 13:00)

Jeste li ikada bili u nekom zabavnom parku (lunaparku) i vozili se popularnim vlakovima? Jeste li se zapitali zašto vožnja „strašnim“ vlakovima izaziva toliko uzbuđenje? Je li uzrok brzina koju vlak postiže ili nešto drugo? Zašto u najvišim dijelovima petlji ili brežuljaka osjećamo kao da smo se odvojili od sjedala, a u najnižim dijelovima kao da smo još jače prionuli uz sjedalo? Na ova i još mnogo drugih pitanja odgovorit ćemo zajedno izvođenjem pokusa i proučavanjem simulacija. Istraživat ćemo koji zakoni fizike se skrivaju iza tri unaprijed osmišljena dizajna staze, odnosno željeznice: rampe, petlje i niza brežuljaka.

Predavač:  Ivana Poljančić Beljan

Ivana Poljančić Beljan diplomirala je matematiku i fiziku na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2008. godine s istraživački orijentiranim diplomskim radom iz astrofizike – „Određivanje atmosferskih parametara galaktičkih B superdivova“. Doktorirala je 2018. godine na Fakultetu prirodnih znanosti, Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu (Austrija) s temom „Properties of the solar velocity field indicated by motions of sunspot groups and coronal bright points“. Od 2009. do 2019. radila je kao asistentica, poslijedoktorandica i predavačica, a od 2019. kao docentica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Znanstvena istraživanja vezana uz fiziku Sunca (diferencijalnu rotaciju Sunca i aktivnost Sunca) provodi u suradnji s Opservatorijem Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kanzelhöhe opservatorijem Sveučilišta u Grazu. Povremeno se bavi fotometrijom mladih zvijezda. Prezentirala je svoj znanstveni rad na desetak međunarodnih konferencija. Sudjelovala je na jednom projektu Hrvatske zaklade za znanost te na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Aktivna je u popularizaciji znanosti kroz održavanje raznih predavanja i radionica kao i sudjelovanjem u organizaciji znanstveno-popularnih manifestacija kao što su škole fizike, Festival znanosti, Otvoreni dan Sveučilišnih odjela.

Više informacija o drugim događanjima na Festivalu znanosti možete naći na linku https://festivalznanosti.uniri.hr/2022/ .

Predavanje Nikole Koceića

Pozivamo Vas na predavanje Prošireni pogled na diferencijabilnost koje će održati prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavanje će se održati 28.4.2022. u učionici O-027 s početkom u 18:30 ( Zgrada Sveučilišnih Odjela, Radmile Matejčić 2). Više o predavanju možete pročitati ovdje.