U Newtonovu vrtu

19. ožujka 2015. u 18:30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029 (prizemlje) dr. sc. Rajka Jurdana s Odjela za fiziku u Rijeci će održati predavnje U Newtonovu vrtu.