Kognitivni i metakognitivni procesi prilikom rješavanja problemskih zadataka

Alumni klub Odjela za matematiku Sveucilista u Rijeci i Drustvo matematicara i fizicara pozivaju Vas na predavanje koje će se održati u četvrtak, 29.10.2015. godine u 18:30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-027.

Predavač je dr. sc. Doris Dumičić Danilović, viša asistentica s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Naslov predavanja je „Kognitivni i meta-kognitivni procesi prilikom rješavanja problemskih zadataka“.

Veselimo se Vašem dolasku i susretu!