Predavanje Društva matematičara i fizičara 10. ožujka 2016.

Društvo matematičara i fizičara poziva Vas na predavanje koje će se održati u četvrtak, 10. ožujka 2016. godine u 18:00 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029 (prizemlje).
Predavanje pod naslovom “Kako su otkriveni gravitacijski valovi” održat će doc. dr. sc. Marin Karuza, docent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Na predavanje su pozvani svi članovi društva te svi zainteresirani.