Predavanje Društva matematičara i fizičara 15. prosinca 2016.

Društvo matematičara i fizičara poziva Vas na predavanje koje će se održati u četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, u 18:30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029.
Predavanje pod naslovom “Orbitne matrice jako regularnih grafova” održat će dr. sc. Marija Maksimović, postdoktorandica s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Sažetak.