Predavanje Društva matematičara i fizičara 23. ožujka 2017.

Društvo matematičara i fizičara poziva Vas na predavanje koje će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. godine, u 18:00 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029. Predavanje pod naslovom “Čudnovata plava svjetlost i amorfni silicij za što ili zašto?” održat će izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik, dipl.ing.el. s tehničkog fakulteta u Rijeci.

Sažetak.