Predavanje Društva matematičara i fizičara 14. prosinca 2017.

Društvo matematičara i fizičara poziva vas na predavanje naslova “Kozmički hadroni i fotoni najviših energija” koje će održati doc. dr. sc. Saša Mićanović sa Zavoda za teorijsku fiziku i astrofiziku, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci. Predavanje započinje u 18:00h u prostoriji O-029 u zgradi Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Kampus Trsat.

Sažetak.