Predavanje Društva matematičara i fizičara, 23. svibnja 2019.

Dragi članovi Društva matematičara i fizičara,

pozivamo Vas na novo predavanje u organizaciji Društva.

Predavanje iz matematike pod nazivom “Identiteti Rogers-Ramanujanovog tipa” održat će doc. dr. sc. Marijana Butorac (Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci).Predavanje će se održati 23. svibnja 2019. u 18.30h u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029.

Sažetak predavanja se nalazi na poveznici: sazetak dmf-marijana butorac.