Natjecanje Društva matematičara i fizičara – pomaknut rok za prijavu radova

S obzirom na situaciju i moguće probleme sa završavanjem i slanjem prijava na Natjecanje iz matematike i fizike, produžili smo rok za slanje prijava do 5. svibnja 2020.

Prijave na natjecanje možete poslati i e-poštom na ddumicic@math.uniri.hr (Natjecanje iz matematike) i rpeter@phy.uniri.hr (Natjecanje iz fizike).
Kako je Festival znanosti odgođen za jesen, tako će se i prezentacija nagrađenih radova održati 14.10.2020. (u okviru Festivala znanosti).

U iščekivanju novih radova,

Predsjedništvo Društva matematičara i fizičara