Predavanja unutar programa Festivala znanosti

Razdiobe vjerojatnosti u modeliranju pojava

Predavanje možete pratiti i postavljati pitanja uživo 14. LISTOPADA 2020. , 11.00 – 12.00 na youtube kanalu: https://youtu.be/qrTcfknr8n0

Sažetak:

Vjerojatnost i statistika se bave podacima koji se dobiju kontroliranim eksperimentima ili
opažanjima u prirodi. Danas, vjerojatnost i statistika su široko raširene, i u raznim znanstvenim
istraživanjima i u praksi, s obzirom na to da nam one omogućuju predviđanje budućih podataka
na temelju postojećih. Primjerice, u projektnom menadžmentu, pri planiranju duljine trajanja
projekta ili pri planiranju troškova projekta često se dobivaju procjene o očekivanom trajanju
projekta, njegovom minimalnom odnosno maksimalnom trajanju, o očekivanom trošku, ili o
nekim drugim varijablama. Dobivene se procjene mogu iskoristiti za konstrukciju stohastičkih
modela, iz kojih onda možemo primjerice identificirati rizike vezane uz trajanje i troškove
projekta. Promatrani stohastički modeli se temelje na teorijskim razdiobama slučajnih varijabli.
Na ovom ćemo predavanju opisati nekoliko razdiobi slučajnih varijabli i pokazati njihovu
primjenu u modeliranju raznih pojava.

Predavač: Loredana Simčić

Porijeklo života u svemiru (i na Zemlji)

Predavanje možete pratiti i postavljati pitanja uživo 14. LISTOPADA 2020., 12.00 – 13.00 na youtube kanalu: https://youtu.be/h4P3p0dGaCk

Sažetak:

Kako je nastao život na Zemlji? Postoji li život negdje drugdje u svemiru, daleko od Zemlje i
Sunčevog sustava? Postoje li vanzemaljska inteligentna bića? Možemo li s njima uspostaviti
kontakt? Ovo su tek neka od važnih pitanja za čijim odgovorima naša civilizacija traga već
stoljećima. Kada, gdje i kako je nastao život na Zemlji i u svemiru, i koji su uvjeti u kojima se
život može razvijati, ključna su pitanja za razumijevanje našeg položaja u svemiru. Da li je
planeta Zemlja jedinstvena, ili postoje i drugi planeti na kojoj može nastati život? Kako nastaju
planeti poput Zemlje? U kakvim uvjetima život može opstati, i da li je moguće prenijeti život s
jedne planete na drugu? Kako možemo otkriti život na drugim, udaljenim planetima? Odgovor
na ova i mnoga druga pitanja o životu svemiru moći čete dobiti odgovor u ovom znanstveno-
popularnom predavanju.

Predavač: Tomislav Jurkić