Najava za predavanje Društva matematičara i fizičara Rijeke

Datum i vrijeme: četvrtak, 21.3., s početkom u 16:30 sati.

Mjesto: Zgrada sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, ulica Radmile Matejčić 2, prostorija 027

Predavač: doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško

Naslov predavanja: Model toka i termalne eksplozije kompresibilnog mikropolarnog realnog reaktivnog fluida

Sažetak predavanja: U ovom predavanju bit će predstavljena tema doktorske disertacije Angele Bašić-Šiško pod nazivom Jednodimenzionalni model toka realnog mikropolarnog plina s primjenom na termalnu eksploziju reaktivnog fluida. Radi se o istraživačkom radu iz matematičke teorije mehanike fluida. Ideja je pokušati približiti temu i problematiku slušateljima bez većeg predznanja na način da se spomenuti model postupno gradi od najjednostavnijeg mogućeg prema punom modelu velike kompleksnosti.

Više o predavaču: Angela Bašić-Šiško docentica je na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Početkom 2022. stekla je titulu doktorice znanosti iz znanstvenog polja prirodne znanosti, znanstveno polje matematika. Njen znanstveni interes usmjeren je na područje primijenjene matematike i matematičkog modeliranja, a bavi se i stručnim radom iz područja e-učenja.