Otvoreni dan na Odjelu za matematiku

U okviru Festivala znanosti Odjel za matematiku organizira Otvoreni dan koji će se održati

19. travnja 2016. godine

u zgradi sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu.

Više informacija.
Program.