Natjecanje IMAGINARY – čarobna matematika

Društvo matematičara i fizičara organizira natjecanje naslova “IMAGINARY – čarobna matematika”.
Natjecanje se održava
od 08. travnja 2016. godine do 31. svibnja 2016. godine
i namijenjeno je svima, učenicima osnovnih i srednjih škola te profesorima, a najbolji radovi bit će proglašeni
09. lipnja 2016. godine
 u okviru znanstvenog kolokvija Društva matematičara i fizičara.

Pozivnica i prijavnica