Obavijest o smrti

Preminula je naša draga kolegica Jasna Blažević, dugogodišnja županijska pročelnica koja se, zajedno sa svojim suradnicima u upravnom odjelu koji je vodila, brinula za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.

Jasna Blažević rođena je u Rijeci gdje je završila Prvu gimnaziju i Glazbenu školu „Ivan Matetić Ronjgov“. Završila je Visoku industrijsko-pedagošku školu u Rijeci gdje je stekla zvanje profesorice matematike i fizike, a na postdiplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu stekla je zvanje magistrice fizičkih znanosti iz područja atomske i molekularne fizike.

Radni vijek provela je radeći prvo kao znanstvenica, na Institutu „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, a od 1975. prelazi u područje obrazovanja. Nekoliko godina predaje na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci, a 1979. do 1993. godine radila je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Od 1993. do 1996. godine bila je ravnateljica  Prve riječke hrvatske gimnazije. Iz Gimnazije prelazi u Grad Rijeku gdje je radila u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, kao pročelnica i stručna suradnica.

Mr. sc. Jasna Blažević obnašala je funkciju pročelnice za školstvo i društvene djelatnosti Primorsko-goranske županije od 2001. godine. Zaslužna je za unapređenje odgojno-obrazovnih, sportskih i kulturnih programa te je pokrenula niz projekata obnove i uređenja škola i školskih sportskih dvorana. Funkciju pročelnice obnašala je do umirovljenja 2013. godine.

Jasna Blažević svirala je violinu, bila je pasionirani igrač bridža, a u mirovini se počela baviti i slikanjem.