Natjecanje „Matematika i fizika u biljnom i životinjskom svijetu“

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na natjecanje iz matematike i fizike pod nazivom „Matematika i fizika u biljnom i životinjskom svijetu“. Natjecanje organizira Društvo matematičara i fizičara iz Rijeke i namijenjeno je učenicima osnovnih i srednjih škola. Najbolji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na Festivalu znanosti, 22. – 27. travnja 2024., čija je tema „Inteligencija”.

UPUTA ZA NATJECATELJE
Natjecanje će se održati od 1. ožujka 2024. godine do 12. travnja 2024. godine. Svaki natjecatelj ili grupa natjecatelja (najviše tri člana) može predati najviše tri neovisna rada o tri različite teme ili povezati nekoliko tema u jedan rad.

Za sudjelovanje u natjecanju potrebno je detaljno prikazati kako se matematika ili fizika kriju u pozadini ponašanja biljaka ili životinja, na primjer u načinu na koji biljke rastu ili životinje formiraju dijelove tijela ili nastambe, ili se kreću u migracijama. Također, cilj nam je potaknuti kreativne, zanimljive i originalne načine za izvedbu prezentacija. Pri tome mislimo na izradu multimedijskih digitalnih sadržaja koji uključuju tekst, sliku, zvuk, video, animaciju, simulaciju, grafikon, itd. Na raspolaganju imate razne digitalne alate koji vam u tome mogu pomoći, na primjer Geogebra, Python, Powtoon, Meta-Chart, Genially, Scratch, Nearpod, Popplet…

Način prezentacije mora biti jasan i razumljiv te prilagođen ciljanoj publici i u što je moguće većoj mjeri interaktivan.
Za sudjelovanje u natjecanju potrebno je predati detaljan opis rada u pisanom obliku, te priložiti dodatne materijale koji su se koristili u obliku: videa, simulacija, priprema za 3d ispis, izrađenih modela, itd.
Svoje radove predajte ili pošaljite do isteka roka Natječaja, 12. travnja 2024. godine, na adresu:

Društvo matematičara i fizičara
Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka
(s naznakom) DMF natjecanje

Uz radove obavezno pošaljite i zatvorenu kovertu sa sljedećim podacima: imenom i prezimenom natjecatelja, školom i godinom pohađanja nastave, točnom adresom i brojem telefona ili mobitela svih natjecatelja te imenom, prezimenom i kontaktom nastavnika mentora.

Za radove poslane poštom, žig mora biti najkasnije s datumom posljednjeg dana Natječaja. Nepravodobni ili nekorektno potpisani radovi neće se razmatrati. Za dodatna pitanja pošaljite poruku na e-adresu: uprava@dmf.hr.

NAGRADE
Najbolji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na Festivalu znanosti. Iz tog razloga budite spremni Vaš rad javno prezentirati u trajanju do 5-10 minuta.

Svima želimo puno uspjeha, odličnih ideja i zanimljivih realizacija!