Predavanja u Gradskoj vijećnici 20. travnja 2016.

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke i ove će se godine u okviru Festivala znanosti 2016 održati dva popularna predavanja u organizaciji Društva matematičara i fizičara.

Popularno predavanje iz matematike naslova „Topološki oblici i čvorovi“ održat će dr. sc. Doris Dumičić Danilović, viša asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, dok će popularno predavanje iz fizike naslova „Znanost i tehnologija nanomaterijala“ održati doc. dr. sc. Aleš Omerzu iz Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije (CMNZT),  Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Nakon popularnih predavanja organizirano je proglašenje najboljih radova i dodijeljivanje nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za natjecanje iz matematike naziva „Matematika u umjetnosti“ i za natjecanje iz fizike naziva „Fizika za umjetnosti – umjetnosti za fiziku“ koja su organizirana od strane Društva matematičara i fizičara.

Pozivnica, raspored i sažeci predavanja