Rezultati natjecanja iz matematike i fizike 2017.

Društvo matematičara i fizičara i ove godine uz potporu Primorsko-goranske županije je organiziralo natjecanja otvorenog tipa iz matematike i fizike  za učenike srednjih i osnovnih škola.

Rezultati natjecanja

Druga nagrada na natjecanju iz matematike za osnovne škole: Ema Silić,
Matea Cico, Laura Kondić, Zara Sabalić (OŠ Čavle) Učitelj mentor: Ljerka
Linić

Prva nagrada na natjecanju iz matematike za srednje škole: Luka Korov
(Gimnazija Požega) Mentorica: Vanda Louč, prof.

Prva nagrada na natjecanju iz fizike za osnovne škole: Marta Kaluđerović i
Marko Kaluđerović (OŠ Turnić)  Mentorica: Ljerka Herceg, prof.

Najuspješniji radovi će biti proglašeni i nagrađeni u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke u 26. travnja 2017. na događanju organiziranom s početkom u 11.00h.